LogoTeaching

Kies logopedie

March 2, 2023

Kies logopedie

Communicatie is onmisbaar voor je ontwikkeling als mens en om mee te kunnen doen in de maatschappij. Op school, op het werk, onder vrienden en familie. Jezelf kunnen uitdrukken en interactie aangaan is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Steeds meer groepen mensen hebben moeite om zich verbaal en non-verbaal goed te uiten. Zo hebben 1,3 miljoen Nederlanders van 16 tot 65 jaar moeite met taal en hebben ruim 260.000 kinderen een taalontwikkelingsstoornis. Daarnaast is er door vergrijzing een enorme stijging van het aantal mensen met dementie en bijbehorende communicatieproblemen; dit zullen naar schatting meer dan een half miljoen mensen zijn in 2040. Een logopedist is voor al deze mensen van grote waarde.

Groot dreigend tekort aan logopedisten; nieuw talent is hard nodig.

De vraag naar logopedisten is namelijk groter dan ooit. Door ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingsgroei door migratie hebben steeds meer groepen mensen problemen met spraak, slikken en gehoor. Er is dan ook een groot dreigend tekort aan logopedisten die kinderen en volwassenen helpen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Daarom is de campagne ‘Logopedie. Want wie gehoord wordt, wordt gezien.’ gelanceerd. Help je mee de stem van logopedie te laten horen? Deel dan deze post en kijk op www.kieslogopedie.nl #Kieslogopedie

logopedie logoteaching belang

Aanmeldformulier

Wilt u zich aanmelden voor logopedie/remedial teaching, vul dan het onderstaand aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.