LogoTeaching

Een TOS, wat is dat nou eigenlijk?

May 17, 2023

Een TOS, wat is dat nou eigenlijk?

In onze praktijk komen wij veel kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) tegen. Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis. Toch wordt TOS niet altijd herkend. Soms wordt gedacht dat het kind niet zo slim is of een ontwikkelingsachterstand of vorm van autisme heeft. Het risico dat TOS niet op tijd wordt herkend, is groter bij kinderen die meertalig zijn.

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

KINDEREN MET TOS:

 • horen goed;
 • leren hun moedertaal langzaam en moeizaam;
 • hebben een normale intelligentie;
 • kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden;
 • hebben moeite met de grammatica;
 • vinden omgaan met emoties lastig;
 • hebben moeite met plannen.

TAALACHTERSTAND OF TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS?

Een taalachterstand is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis. Een taalachterstand kan ontstaan als een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt. Door meer taalaanbod, haalt het kind de achterstand vaak weer in. Bij een taalontwikkelingsstoornis is er meer aan de hand. Er is iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren. Het proces van taalontwikkeling verloopt afwijkend doordat de hersenen taal niet optimaal verwerken. Alleen meer aanbod helpt dan niet. Er is een gespecialiseerd behandelaanbod nodig.

OORZAAK VAN TOS

We weten dat TOS wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische factoren en omgevingsfactoren. Soms zijn ouders bang dat hun kind TOS heeft, omdat zij iets niet goed hebben gedaan. Ze denken bijvoorbeeld dat ze te weinig hebben voorgelezen. Dat is echt niet zo. Weinig voorlezen veroorzaakt geen TOS.

HOE HERKEN IK TOS?

Praat je kind nog niet of heeft je kind moeite met praten of het begrijpen van taal? Het kan zijn dat je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Lees meer over de kenmerken van TOS.

KENMERKEN TOS

 • Het kind kent weinig woorden;
 • Het kind heeft moeite om op een woord te komen;
 • Het kind is niet goed te verstaan;
 • Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt;
 • Het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen;
 • Het kind lijkt niet te luisteren;
 • Het kind praat (nog) niet of weinig.


OP TIJD HULP BIEDEN

Het is belangrijk dat we kinderen met TOS zo snel mogelijk helpen en de taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar.

TOS LogoTeaching

Aanmeldformulier

Wilt u zich aanmelden voor logopedie/remedial teaching, vul dan het onderstaand aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.