LogoTeaching

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen valt binnen het bereik van een logopedist, aangezien een goede
taalontwikkeling en een goede woordenschat nodig zijn om te begrijpen wat er wordt
gelezen.

Bij baby’s begint het horen van geluiden al in de baarmoeder. Na de geboorte beginnen
zij te horen en te begrijpen. Het horen van stemmen, het luisteren naar liedjes en
rijmpjes stimuleert het begrip.

Om tot goed begrijpend lezen te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden
voldaan:

  1. Luisteren: De basis van begrijpend lezen wordt al gelegd bij de peuter- en kleuterleeftijd. Het luisteren naar verhalen, rijmpjes en versjes stimuleert het begrijpend luisteren. Luisteren vereist concentratie en focus en wanneer een peuter of kleuter een verhaal hoort, zullen ze de inhoud onthouden.
  2. Woordenschat: naast de luistervaardigheid heeft de woordenschat ook invloed op het begrijpend lezen. Als een kind de betekenis van een aantal woorden in een tekst niet weet, is het moeilijk om het verhaal te begrijpen.
  3. Taalontwikkeling: Wanneer de taalontwikkeling langzaam of moeizaam verloopt, kan ook de leesontwikkeling en dan met name het begrijpend lezen achterblijven en voor problemen zorgen. Een goede taalontwikkeling is de basis om tot begrijpend lezen te komen.
  4. Technisch lezen: (decoderen). In groep 3 wordt de basis gelegd om vlot, technisch te kunnen lezen. Vloeiend lezen is een voorwaarde voor het begrijpen van een tekst. Moeite met technisch lezen kost veel energie en kan het tekstbegrip negatief beïnvloeden.
  5. Leesstrategieën: Het juiste gebruik van leesstrategieën is belangrijk. Deze worden door leerkrachten op scholen aangeleerd en kunnen met een logopedist extra geoefend worden.

Begrijpend lezen en vervolgens studerend lezen, is van groot belang om
onderwerpen in het secundair/voortgezet onderwijs correct te kunnen behandelen.
Daarom is het in het basisonderwijs van groot belang dat kinderen het begrijpend lezen
goed ontwikkelen.
Als een kind, ondanks de nodige ondersteuning op school, toch een achterstand in het
begrijpend lezen heeft, kan een logopedist ondersteuning bieden.
Voor een kind met de diagnose TOS (taalontwikkelingsstoornis), ASS
(autismespectrumstoornis), ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) of dyslexie, is
het vaak moeilijk om aan de criteria van het onderwijs te voldoen. Dit kan leiden tot een
achterstand bij het begrijpend lezen. Door op de juiste (logopedische) manier begeleid
te worden, kunnen zij de achterstand inhalen om vervolgens weer goed mee te komen
met klasgenoten op school.

Aanmeldformulier

Wilt u zich aanmelden voor logopedie/remedial teaching, vul dan het onderstaand aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.