LogoTeaching

Auditieve vaardigheden

Auditieve vaardigheden

Voordat kinderen naar groep 3 gaan, moeten zij auditieve vaardigheden beheersen. In
groep 2 (soms al in groep 1) gaan kinderen vaak op hun eigen manier met letters en
geluiden om. Ze herkennen bijvoorbeeld de eerste letter van hun naam en rijmen op
woorden. De vaardigheden die een kind moet beheersen voordat het naar groep 3 kan,
zijn:

● Auditieve discriminatie: het verschil horen tussen verschillende geluiden. Het
m-geluid is anders dan het n-geluid en het a-geluid is anders dan het aa-geluid.
● Auditieve analyse: het hakken van woorden. Zo kun je “roos” in stukjes zeggen
op de volgende manier: r – oo – s.
● Auditieve synthese: het verzamelen van klanken om een woord te vormen. Je
hoort v – i – s. Dat wordt samen vis.

In voorschoolse groepen worden auditieve vaardigheden op een leuke manier ontwikkeld
om kinderen voor te bereiden op groep 3. Naast de auditieve vaardigheden zijn ook de
visuele vaardigheden erg belangrijk. Visuele vaardigheden zijn bijvoorbeeld
letterherkenning en het visuele verschil tussen letters. Vaak draaien jonge kinderen de
letters nog om of zien ze het verschil niet tussen letters die op elkaar lijken.

Het is mogelijk dat kinderen in de hogere klassen door onvoldoende auditieve
vaardigheden problemen krijgen met lezen en spellen

Aanmeldformulier

Wilt u zich aanmelden voor logopedie/remedial teaching, vul dan het onderstaand aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.