LogoTeaching

Dyscalculie

Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet (goed) kunnen berekenen’. De rekenstoornis komt overal op de wereld voor. Het gaat hier om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot oproepen/toepassen van reken- en wiskundekennis. Het wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs.

Ook kinderen zonder dyscalculie, maar wel met rekenproblemen kunnen bij ons terecht.

In een veilige sfeer wordt een gesprek aangegaan en wordt gekeken naar de aspecten van het rekenen waar het kind moeite mee heeft. Het kind wordt gevraagd zoveel mogelijk hardop te denken, vertellen en rekenen. Het is belangrijk om aan te sluiten bij wat het kind op school leert en tijdens de behandelingen rekening te houden met de lesmethode die op school wordt gebruikt. Kinderen met dyscalculie hebben intensieve begeleiding nodig om hun getalbegrip te verstevigen.

Dyscalculie - logopedie

Aanmeldformulier

Wilt u zich aanmelden voor logopedie/remedial teaching, vul dan het onderstaand aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.