LogoTeaching

Dysorthografie

Dysorthografie

Dysorthografie betekent letterlijk: niet (goed) kunnen schrijven. De schrijfstoornis/spellingsstoornis komt overal op de wereld voor. Vaak wordt het verward met dyslexie, wat enkel het lezen betreft. Dysorthografie gaat om het spellen/schrijven en is dus totaal iets anders. Vaak wordt gezien dat dyslexie en dysorthografie samen voorkomen. Het niveau van schrijfvaardigheid bij personen met dysorthografie ligt veel lager dan je zou verwachten ten opzichte van IQ en leeftijd. Intelligentie heeft er dus niets mee te maken!

Ook kinderen zonder dysorthografie, maar wel met spellingsproblemen kunnen bij ons terecht.

In een veilige sfeer wordt een gesprek aangegaan en wordt onderzoek gedaan naar de aspecten van het spellen. Het kind wordt gevraagd zoveel mogelijk hardop te denken, vertellen en spellen. Het is belangrijk om aan te sluiten bij wat het kind op school leert en tijdens de behandelingen rekening te houden met de lesmethode die op school wordt gebruikt. Kinderen met dysorthografie hebben intensieve begeleiding nodig om hun spellingvaardigheden te verbeteren en automatiseren.

Aanmeldformulier

Wilt u zich aanmelden voor logopedie/remedial teaching, vul dan het onderstaand aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.