LogoTeaching

Dyslexie

Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk: niet (goed) kunnen lezen. De leesstoornis komt overal op de wereld voor. Iemand met dyslexie vindt het moeilijk om de link te leggen tussen letters en klanken. Het is lastig om losse letters te vertalen naar hele woorden. Het leesvaardigheidsniveau van personen met dyslexie ligt veel lager dan je zou verwachten ten opzichte van IQ en leeftijd. Intelligentie heeft er dus niets mee te maken! Er is niet één variant van dyslexie die voor iedereen met de diagnose geldt. Voor iedereen is zijn/haar dyslexie anders. Bij de een is het hardnekkiger dan bij de ander en niet iedereen ervaart problemen op dezelfde gebieden.Hierdoor heeft iedereen een andere behandeling nodig.

Niet alle kinderen die moeite hebben met taal hebben ook dyslexie. Dat moet eerst uitgebreid getest worden bij een daartoe bevoegde psycholoog of orthopedagoog. Als uw kind niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexiebehandeling vanuit de gemeente, kunt u bij ons terecht voor een intensieve en verantwoorde behandeling. Kinderen kunnen geholpen worden door middel van:

  • Behandeling voor lees- en spellingproblemen, ondanks zij geen dyslexieverklaring hebben
  • Behandeling voor dyslexie die wordt gezien als ‘niet ernstig’, maar waarbij de dyslexie toch sterk belemmerend werkt op de schoolprestaties.
  • Behandeling voor kinderen die zijn ‘uitbehandeld’. Oftewel kinderen die klaar zijn met het dyslexietraject via de vergoede zorg en een terugval krijg of nog graag wat extra hulp willen.

Waaraan herken je dyslexie?

Op de basisschool is dyslexie te herkennen bij kinderen die een achterstand opbouwen op het gebied van lezen, ondanks het eindeloze oefenen. Ze leren vaak minder snel nieuwe woorden of letters, vinden het moeilijk om hun eigen naam te schrijven en lezen meestal langzamer. Andere onderdelen op school gaan meestal wel goed.

Wat is de oorzaak van dyslexie?

Naar de oorzaken van dyslexie wordt nog steeds veel onderzoek gedaan. Er zijn verschillende theorieën over wat er misgaat in de hersenen. Onze hersenen bestaan uit een linker- en rechterhelft. Die werken samen maar hebben ook hun eigen taken. Tijdens de samenwerking tussen de hersengebieden vindt informatieoverdracht plaats. Wetenschappers vermoeden dat bij dyslexie die informatieoverdracht niet optimaal verloopt of dat bepaalde hersengebieden, bijvoorbeeld rondom woordherkenning, minder activiteit hebben.

“Het is net zoiets als autorijden op een plek waar je nog nooit bent geweest. In het begin is het lastig, maar je moet je constant blijven concentreren. Hoe vaker je de nieuwe route rijdt, hoe makkelijker het wordt.”

Is dyslexie erfelijk?

Hoewel de oorzaken nog redelijk onbekend zijn, is het wel bekend dat erfelijke aanleg een rol speelt bij dyslexie. Er zijn verschillende genen betrokken bij de overerving. Heeft een kind één ouder met dyslexie dan is er sprake van een verhoogd risico. Heeft het kind twee ouders met dyslexie, is het risico nog hoger.

Aanmeldformulier

Wilt u zich aanmelden voor logopedie/remedial teaching, vul dan het onderstaand aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.